- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

26,5 mln dla powiatów bocheńskiego, brzeskiego, wielickiego i proszowickiego

W ramach dofinansowania udzielanego samorządom opracowany został specjalny komponent wspierający tereny danych Państwowych Gospodarstw Rolnych. Dzięki niemu tylko do samorządów z powiatów bocheńskiego, brzeskiego, wielickiego i proszowickiego trafi w tej edycji niemal 26,5 mln zł.

W Urzędzie Gminy w Kłaju I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz wręczył przedstawicielom samorządów z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, wielickiego i proszowickiego czeki potwierdzające dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycji szóstej. Obecni byli także małopolscy parlamentarzyści: Anna Pieczarka, Józefa Szczurek-Żelazko, Urszula Rusecka oraz Tomasz Tomala – szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury.

Odpowiadając na potrzeby lokalnych społeczności

– 9 jednostek samorządu terytorialnego, 11 zadań z łącznym dofinansowaniem blisko 26,5 mln zł. Mapa inwestycji, dla których przedstawiciele gmin i powiatów odebrali dzisiaj czeki potwierdzające przyznane dofinansowanie, bogata jest w zadania infrastrukturalne. Są na niej między innymi: przebudowa drogi gminnej w Woli Batorskiej, budowa chodników na drodze powiatowej w Przyborowie i Łękach, przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Przemyków i Pławowice czy budowa układu komunikacyjnego do centrum bezpieczeństwa powiatu brzeskiego wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 94. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w miejscowości Brzezie powstanie sala gimnastyczna, a budynek Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli przejdzie modernizację. Te i kolejne zadania to odpowiedź na potrzeby, jakie zgłaszali mieszkańcy. Zachęcam samorządy, by nie ustawały w aspirowaniu o środki rządowe. By nie ustawały w wytyczaniu nowych ścieżek rozwoju, które za ich pośrednictwem stają się faktem – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Ponad 26,5 mln zł

I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz wręczył dzisiaj symboliczne czeki, których łączna wartość to ok. 26,5 mln zł. Zadania objęte rządowym wsparciem otrzymają dofinansowanie w wysokości od 1,1 mln zł do 5 mln zł, w tym:

• w powiecie bocheńskim:

 • gmina Bochnia:
 • na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Szlachecki – 1 400 000 zł;
 • na zagospodarowanie terenu wokół budynku Wiejskiego Domu Ludowego w miejscowości Ostrów Szlachecki – 1 100 000 zł;
 • gmina Drwinia: na modernizację i wyposażenie budynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli – 2 000 000 zł;

• w powiecie brzeskim:

 • powiat brzeski – na budowę układu komunikacyjnego do centrum bezpieczeństwa powiatu brzeskiego wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 94 Kraków — Rzeszów (etap II) – 4 955 860 zł;
 • gmina Borzęcin:
 • na przebudowę drogi powiatowej nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin w Przyborowie polegająca na budowie chodnika  – etap II – 1 127 000 zł;
 • na przebudowę drogi powiatowej nr 1432 K Wokowice-Łęki w Łękach polegającą na budowie chodnika z kanalizacją deszczową (etap II) – 1 323 000 zł;
 • gmina Szczurowa – na modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczurowa – 2 000 000 zł;

• w powiecie proszowickim:

 • powiat proszowicki – na przebudowę drogi powiatowej nr 1282K Piotrowice – Sokołowice w m. Siedliska i w  m. Przemyków oraz drogi powiatowej nr 1273K w m. Pławowice – 4 000 000 zł;
 • gmina Koszyce – na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko wraz z remontem drogi – 1 900 000 zł;

• w powiecie wielickim:

 • gmina Kłaj – na budowę sali gimnastycznej w miejscowości Brzezie – 5 000 000 zł;
 • gmina Niepołomice – na przebudowę drogi gminnej w Woli Batorskiej – 1 666 000 zł.

Dzisiejsze spotkanie z samorządowcami było także okazją do przekazania czeków potwierdzających dofinansowanie z programu „Sportowa Polska – Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

– Tworzymy polski sport. Rządowe środki wspierają także zadania, które odpowiedzialne za nowoczesną infrastrukturę sportową. Gmina Gdów otrzymała z programu Sportowa Polska blisko 707 tys. zł na budowę dwóch budynków zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Gminie Trzciana przyznanych zostało ponad 3,6 mln zł na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łąkcie Dolnej. To miejsca, gdzie swoje umiejętności rozwijać będą dzieci i młodzież. Sport to jedna z tych dziedzin, które kształtują i wychowują. Uczy wytrwałości, pokonywania własnych ograniczeń i zdobywania wyznaczonych celów. Serdecznie gratuluję obu gminom pozyskania dofinansowania na te ważne zadania – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Góra