- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Do 21 grudnia przyjmowane są wnioski do 7. edycji Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 2023 WIDEO

Chodzi o wyróżnienie pracodawców, którzy inwestują w pracowników i sprzyjają ich godzeniu życia zawodowego z prywatnym. Do 21 grudnia przyjmowane są wnioski do 7. edycji Nagrody Rynku Pracy 2023. Kandydatów mogą zgłaszać instytucje, organizacje gospodarcze, przedsiębiorcy oraz osoby indywidualne.

Zachęcam do zgłaszania wniosków w konkursie o Małopolską Nagrodę Rynku Pracy. W naszym regionie mamy wiele wzorów do naśladowania – pracodawców, którzy stosują najwyższe standardy wobec swoich współpracowników. Przykładają wagę do ich rozwoju zawodowego, który bardzo często pracownicy łączą z życiem rodzinnym. Chcemy docenić także mikro firmy, które pełnią szczególną rolę dla lokalnych społeczności, a w Małopolsce stanowią zdecydowaną większość podmiotów gospodarki – ponad 96 procent wszystkich przedsiębiorstw

– mówi Józef Gawron, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Przedsiębiorcy w ramach Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy zostaną nagrodzeni w dwóch kategoriach:

  • Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników – dla pracodawcy, który inwestuje w rozwój zawodowy pracowników i wspiera ich w podnoszeniu kwalifikacji, zapewnia stabilność zatrudnienia i wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec pracowników, a także stosuje między innymi rozwiązania sprzyjające zarządzaniu wiekiem w firmie oraz adaptacji nowych pracowników w miejscu pracy;
  • Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie – dla pracodawcy, który wykraczając poza obowiązki uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, stosuje również inne rozwiązania mające na celu wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, a także wprowadza rozwiązania związane z wystąpieniem szczególnych okoliczności dotyczących charakteru wykonywanej pracy bądź zdarzeniami zewnętrznymi.

Oceny zgłoszonych kandydatur dokona Kapituła Konkursowa złożona z reprezentantów Zarządu Województwa Małopolskiego oraz instytucji z obszaru gospodarki, rynku pracy, edukacji i polityki społecznej.

Ważne. Do Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy nie mogą zostać zgłoszone podmioty, które we wcześniejszych edycjach zostały laureatami albo w poprzednich dwóch edycjach otrzymały nominację do Nagrody.

Zgłoszenia

Wnioski o przyznanie Nagrody w kategorii Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników należy składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, natomiast wnioski w kategorii Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie – w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie. Organizatorzy przyjmują wnioski mailowo, osobiście lub listownie. Szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu.

„Mikro Firma za rogiem 2023″

W ramach Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy organizowany jest także konkurs „Mikro Firma za rogiem 2023″. Jego celem jest wyróżnienie mikroprzedsiębiorstw, które pełnią ważną rolę wśród lokalnej społeczności i cieszą się uznaniem klientów.

Zgłoszenia

Do udziału w konkursie można zgłaszać przedsiębiorców:

  • zatrudniających mniej niż 10 pracowników,
  • posiadających siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w Małopolsce,
  • charakteryzujących się marką, produktem lub usługą pod względem jakości wyróżniającą się na rynku w ocenie klientów,
  • umiejętnie przezwyciężających kryzysy i trudności związane również z pandemią COVID-19,
  • realizowane przez nich przedsięwzięcia winny cieszyć się powszechnym uznaniem, nie budzić kontrowersji i być zgodne z powszechnienie przyjętymi normami społecznymi.

Zgłoszenia kandydatów mają charakter otwarty – mogą być dokonywane przez każdą pełnoletnią osobę po uzyskaniu zgody zgłaszanego przedsiębiorcy. Zgłoszenie kandydatury następuje wyłącznie poprzez formularz, stanowiący załącznik do regulaminu.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać mailowo na adres: promocja@wup-krakow.pl w tytule wiadomości wpisując: „Mikro Firma za rogiem 2023″ lub listownie na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, dopisując na kopercie – „Mikro Firma za rogiem 2023″.

Do wniosku należy dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenie kandydata, stanowiące załącznik nr 2 do regulaminu plebiscytu, oświadczenie osoby zgłaszającej, stanowiącej załącznik nr 3 regulaminu plebiscytu. Osoby składające wnioski listownie, zobowiązane są do przesłania zdjęć mailem na adres: promocja@wup-krakow.pl z podaniem informacji o kandydacie.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Góra