- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

GMINA PROSZOWICE. Ruszyła akcja bezpłatnej kastracji i znakowania zwierząt

Od 11 kwietnia 2023 roku Gmina Proszowice wraz z Ogólnopolską Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” z Bierunia organizuje bezpłatne zabiegi kastracji/sterylizacji i znakowanie: zwierząt (psów i kotów) posiadających właściciela oraz kotów wolno żyjących.

O dofinansowanie zabiegu kastracji/sterylizacji zwierząt ubiegać się mogą osoby pełnoletnie, pod opieką których zwierzęta stale pozostają, będące mieszkańcami Gminy Proszowice. Aby uzyskać dofinansowanie do zabiegu należy złożyć pisemny wniosek do Urzędu Gminy i Miasta Proszowice.

Wnioski o sfinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota są dostępne w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta Proszowice ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, lub można je pobrać ze strony internetowej Gminy Proszowice:

Po zaakceptowaniu wniosku przez Gminę zostanie wystawione skierowanie na przeprowadzenie zabiegu w Przychodni Weterynaryjnej w Kościelcu – Kościelec 152. W przypadku kotów wolnożyjących zabiegi przeprowadzane są również w Przychodni Weterynaryjnej ul. Grzymały – Siedleckiego 4.

Skierowania zachowują ważność przez okres miesiąca od daty wystawienia. Ostateczna decyzja dotycząca zakwalifikowania zwierzęcia do wykonania zabiegu należy do lekarza weterynarii, który ocenia czy stan zdrowotny, wiek zwierzęcia i inne czynniki pozwalają na jego przeprowadzenie.

Do dofinansowania zalicza się zakwalifikowanie do zabiegu zwierzęcia, zabieg sterylizacji/kastracji, trwałego oznakowania zwierzęcia oraz niezbędnych leków wydawanych w ramach realizacji zabiegu. Wszelkie dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotowej usługi, np. koszty dojazdu do placówki weterynaryjnej, koszty opieki po zabiegowej, w tym zakup leków – ponosi Wnioskodawca.

Wnioskodawcy posiadający więcej niż jedno zwierzę domowe (psa, kota), mogą w bieżącym roku budżetowym uzyskać dofinansowanie maksymalnie na kastrację dwóch psów i kastrację dwóch kotów.

Z możliwości wykonania zabiegów finansowych przez Gminę Proszowice wyłączone są zwierzęta utrzymywane przez właścicieli w ramach zorganizowanej hodowli, prowadzonej w celach zarobkowych.

Akcja będzie trwała do 30.11.2023 r., zabiegi będą prowadzone do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w Programie. Wysokość środków finansowych jest ograniczona, a dofinansowanie zostanie zapewnione według kolejności składania wniosków.

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć pod adresem:

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Góra