Wydarzenia

Nowe parkingi w Proszowicach. Zobacz, gdzie są zlokalizowane?

Przy ulicy T. Kościuszki i Krakowskiej w Proszowicach powstały dwa parkingi typu Park&Ride  i Bike&Ride. Dzięki pierwszemu z obiektów  mieszkańcy zyskają 60 miejsc postojowych (w tym 3 dla osób  niepełnosprawnych), natomiast drugi pomieści 41  samochodów osobowych  (powstaną tam również 2 miejsca przeznaczone dla osób  niepełnosprawnych).

Inwestycja umożliwi połączenie przejazdów  samochód-komunikacja zbiorowa (busy i autobusy), a także  rower-komunikacja zbiorowa. W ramach projektu wybudowano również zatoki autobusowe, chodniki oraz ścieżkę rowerową o długości 224 mb łączącą parking przy ul. Krakowskiej z trasą rowerowa Eurovelo 11.

Wartość projektu to ok. 3,5 mln zł, przy dofinansowaniu prawie 3 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 „Rozwój infrastruktury i zaplecza transportu zbiorowego w gminie Proszowice – etap I – budowa systemów park&ride i bike&ride” Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Proszowice są niewielkim miastem, w którym działalność gospodarcza zlokalizowana jest przede wszystkim w centrum, czyli w tym samym obszarze gdzie usługi publiczne, dworzec busowy itp. Efektem jest chaos w centrum miasta i praktycznie codzienne zablokowanie terenów usługowych. Miejsce, które wybrano pod parkingi gwarantuje, że zachowają one funkcję Park&Ride, tzn. będą wykorzystywane jako punkt przesiadkowy, a nie jako „zwykłe” miejsce parkingowe dla mieszkańców czy przedsiębiorców. Projekt zakłada wyprowadzenie z centrum miasta znacznej ilości samochodów, które mieszkańcy parkują w sąsiedztwie dworca czy Rynku.

Stworzenie wygodniejszej możliwości dotarcia na miejsce odjazdu busa bez wjeżdżania do centrum Proszowic, co ograniczy ruch komunikacyjny w godzinach szczytu i liczbę postojów w mieście. Ponadto Proszowice w dużej części zostały objęte strefą płatnego parkowania.

Projekt ogranicza również sytuację, kiedy mieszkańcy wsi w godzinach szczytu wjeżdżali na teren miasta i krążąc po ulicach w centrum poszukiwali wolnego miejsca do parkowania, żeby następnie przesiąść się na busa. Na chwilę obecną samochody te będą parkować przy wyjeździe z miasta. Zmniejszą się zatem korki, zanieczyszczenie i hałas.

W ramach projektu przewidziano kampanię edukacyjną pod hasłem „Jeździmy razem” nakierowaną na rozpowszechnienie ekologicznych zachowań komunikacyjnych. Promowane będą wspólne regularne przejazdy samochodem osobowym np. rodziny, sąsiadów, znajomych.

Uroczyste otwarcie parkingów z udziałem przedstawicieli Województwa Małopolskiego zaplanowano na poniedziałek 2 października.

Góra