- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

PROSZOWICE. Na temat cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży szkolnej, a także walki z przemocą rozmawiano podczas konferencji „Chrońmy nasze dzieci” ZDJĘCIA

Fot. Starostwo powiatowe w Proszowicach

Co zrobić, by pomóc młodym ludziom narażonym na przemoc zastanawiano się podczas konferencji, która odbyła się w środę w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Proszowicach. Współorganizatorami tego wydarzenia były: Powiat Proszowicki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach.

Konferencja skierowana była do służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy: pracowników MOPS, policji, oświaty, służby zdrowia, przedstawicieli komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, kuratorów, zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przedstawicieli samorządu powiatu proszowickiego oraz innych przedstawicieli samorządu terytorialnego.

Konferencję otworzył starostę Krystian Hytroś. Gospodarz powiatu proszowickiego zaapelował, by zwracać uwagę, na potrzeby osób znajdujących się w naszym najbliższym środowisku, podkreślił też jak ważna jest międzyinstytucjonalna współpraca w obszarze przeciwdziałania przemocy.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach Marzena Leja- Kwiecień oraz podinsp. Marcin Laskosz omówili wspólne działania podejmowane na terenie powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy. Statystykę skali przemocy w rodzinie przedstawił z kolei asp. sztab. Tomasz Muszyński. Rozmawiano też o cyberprzemocy. O profilaktyce uzależnień behawioralnych i cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży szkolnej, mówiła Katarzyna Kudyba z Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR – pedagog i psycholog, ekspert w obszarze profilaktyki uzależnień, nowych mediów i przeciwdziałania cyberprzemocy.

Podczas konferencji było też interdyscyplinarności i profesjonalizacji służb działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które przedstawiła Joanna Dyrcz – pedagog, metodyk pracy socjalnej, ekspert w dziedzinie pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie, wieloletni Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a obecnie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Konferencja zorganizowana została przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2022, w ramach realizowanego przez Powiat Proszowicki- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu

„Niemoc rodzi przemoc II”.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Góra