- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Wotum zaufania i absolutorium dla starosty i Zarządu Powiatu Proszowickiego

Przy 11 głosach za, 5 przeciw (klub radnych PSL) i jednym wstrzymującym starosta Krystian Hytroś i Zarząd Powiatu Proszowickiego otrzymali wotum zaufania. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu 12 rajców głosowało także za udzieleniem absolutorium, pięciu było przeciw. Te ważne głosowania poprzedziła prezentacja raportu o stanie powiatu proszowickiego za 2022 rok oraz debata nad tym dokumentem.

W 2022 roku dochody budżetu wyniosły 66,4 mln złotych, wydatki to 64,8 mln. 10 mln zł w ubiegłym roku przeznaczono na inwestycje. Sporą część tej kwoty trafiła do szpitala i została zagospodarowana na dostosowanie lecznicy do przepisów przeciwpożarowych( 1,8 mln zł), adaptację pomieszczeń i wyposażenie pracowni diagnostyki obrazowej (3,8 mln zł ), remont oddziałów (550 tys.) oraz zakup sprzętu medycznego (180 tys.).

Powiat zmodernizował także drogę z Hebdowa do Bobina (1,6 mln), przebudował budynek DPS w Łyszkowicach (377 tys.) oraz budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS w Łyszkowicach (600 tys.).

-To był dobry rok dla powiatu mimo, że odczuliśmy wpływ wojny w Ukrainie i towarzyszącą jej inflację. Warto zaznaczyć, że ciągu dwóch lat udało się zdobyć ponad 28 milionów – zapewniał Krystian Hytroś gospodarz powiatu proszowickiego.

Z tym przekazem nie zgodzili się przedstawiciele klubu PSL, którzy tak w przypadku wotum zaufania, jak i absolutorium głosowali przeciw. Według nich – to nie był dobry rok – w minionym roku kompletnie nie poprawił się stan dróg powiatowych.

W dyskusji została poruszona także sprawa Szpitala Powiatowego w Proszowicach i oddziału ginekologicznego. Nadal nie ma zainteresowanych do prowadzenia tego deficytowego oddziału. Dwa dotychczasowe przetargi na dzierżawą pomieszczeń ginekologii nie przyniosły rozstrzygnięcia. Termin składania ofert w trzecim przetargu – mija 7 lipca.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Góra